Blog de Edenix - Equipos de descanso NIX Coidamos do teu descanso

Que é o HR, maior densidade non é sinónimo de calidade

feito por Edenix

revisado con fecha: 05/05/2016O término HR se utiliza para denominalos tipos de espumacións actuais tratadas para que combinen flexibilidade, resistencia e amortiguación. Non son as tradicionais espumas que se usaban fai anos e algunhos comercios aínda seguen comercializando como HR.

Este tipo de espumacións se utilizan como soporte de núcleos realizados con outros materiais máis adaptables (como o viscoelástico) ou ben como núcleo de colchóns que simplemente están formados por espumas HR.

A densidade do HR non é sinónimo de calidade pois coa mesma densidade hay HR mellor e peor da mesma forma que na firmeza do colchón. A densidade mide o peso en Kgr que pode soportar o HR, e por iso nin é mellor nin é peor.

Nunca hay que confundirse coa calidade e a densidade dos materiais, isto e o único que nos di e que pesará unha barbaridade e que difícilmente transpirará, aínda que utilicemos tecidos secantes e tratamentos antiolores que contrarresten un pouco os seus efectos.

Para valorala calidade temos que ter presente o seguinte:

* Que transpiren ben.

* Compresión media (nin duro, nin brando).

* Unha boa rapidez de recuperación.

* Que nos permita mantelo corpo na súa correcta posición.

* Que as diferencias de temperatura de inverno a verán se noten o menos posible.

Non valen de nada os sofisticados tratamentos se non se proporcionan os materiais crrectos para poder comprobar se son bos ou non.


<<<  Atrás

Mapaxe debug console: Execution time in 0.0001551349957784 miliseconds and 2 mb of memory usage